Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om mast- och stolparbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Mast- och stolparbete
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2000:6
utgivningsår 2000
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från översättning: ”Mast and Pole Work. Provisions of the Swedish National Board of Occupational Safety and Health on Mast and Pole Work, together with General Recommendations on the implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0006.pdf)
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket