Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetsplatsens utformning: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Arbetsplatsens utformning
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2009:2
utgivningsår 2009
ställe Definitioner, s. 8; Ordförklaringar, s. 97–101
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från översättning: ”Workplace design. Provisions of the Swedish Work Environment Authority on workplace design and general recommendations on the implementation of the provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0902.pdf)
Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 64
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket