Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om provning med över- eller undertryck
kortform av titel Provning med över- eller undertryck
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2006:8
utgivningsår 2006
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från översättning: ”Testing at Over or Under Pressure, Provisions of the Swedish Work Environment Authority on Testing at Over or Under Pressure, together with General Recommendations on implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0608.pdf)
Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket