Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2005:1
utgivningsår 2005
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från översättning: ”Microbiological Work Environment Risks -- Infection, Toxigenic Effect, Hypersensitivity. Provisions of the Swedish Work Environment Authority on Microbiological Work Environment Risks, together with General Recommendations on the implementation of the Provisions (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0501.pdf)
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket