Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskriferna
kortform av titel Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2005:2
utgivningsår 2005
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från översättning: ”Manufacture of certain Vessels, Piping and Installations. Provisions of the Swedish Work Environment Authority on Manufacture of certain Vessels, Piping and Installations, together with General Recommendations on the implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0502.pdf)
antal termposter 19
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket