Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av trycksatta anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Användning av trycksatta anordningar
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2002:1
utgivningsår 2002
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från översättning: ”Use of pressure retaining devices. Provisions of the Swedish Work Environment Authority on the Use of Pressure Retaining Devices together with General Recommendations on implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0201.pdf)
antal termposter 34
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket