Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Anestesigaser. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om anestesigaser samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Anestesigaser
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2001:7
utgivningsår 2001
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från översättning: “Anaesthetic Gases. Provisons of the Swedish Work Environment Authority on Anaesthetic Gases, together with General Recommendations on the implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0107.pdf)
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket