Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Anestesigaser. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om anestesigaser samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2001:7
utgivningsår 2001
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från översättning: “Anaesthetic Gases. Provisons of the Swedish Work Environment Authority on Anaesthetic Gases, together with General Recommendations on the implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0107.pdf)
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket