Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Kemiska arbetsmiljörisker
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2000:4
utgivningsår 2000
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från översättning: ”Chemical Hazards in the Working Environment. Provisions of the Swedish National Board of Occupational Safety and Health on Chemical Hazards in the Working Environment, together with General Recommendations on the implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0004.pdf)
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket