Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Första hjälpen och krisstöd
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 1999:7
utgivningsår 1999
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från översättning: ”First aid and crisis support. The Swedish Work Environment Authority´s provisions on first aid and crisis support, and general recommendations for applying the provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng9907.pdf)
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket