Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Laboratoriearbete med kemikalier
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 1997:10
utgivningsår 1997
ställe Ordlista, s. 24
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från översättning: ”Laboratory Work with Chemicals. Provisions of the Swedish National Board of Occupational Safety and Health on Laboratory Work with Chemicals, together with General Recommendations on the implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng9710.pdf)
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket