Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel För den jag är – om utbildning och utvecklingsstörning
kortform av titel Om utbildning och utvecklingsstörning
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2003:35
utgivningsår 2003
bakgrund I detta kapitel diskuteras och problematiseras begreppen integrering, integration, inkludering och delaktighet utifrån ideologisk, historisk och empirisk grund.
ställe Begrepp och definitioner. s. 29–36
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet, Carlbeck-kommittén