Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Byggekonomiska termer
överordnad titel SOU 2000:44: Från byggsekt till byggsektor
dokumentnummer TNC 99
utgivningsår 2000
ställe I SOU 2000:44, bilaga 2: Byggprocessen, s. 693–744
antal termposter 214
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC