Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Luftbehandlingsordlista
dokumentnummer TNC 69
utgivningsår 1978
bakgrund Arbetet med ordlistan har utförts av VVS-tekniska Föreningen och TNC. Samråd har skett med företrädare för bl.a. Statens planverk, Gruppen Luftteknik inom Sveriges Mekanförbund och SIS. Termernas motsvarigheter på engelska, franska, tyska och finska har tagits fram i samarbete med AB Svenska Fläktfabriken och Suomen LVI-yhdistys.
sekretariatskommentar Ibland förekommer följande beteckningar i termposterna: D = tyska, E = engelska, F = franska.
antal termposter 639
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC