Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Landstingens ledningsförmåga – Vid allvarlig händelse. Handbok med stöd och riktlinjer för landstingens regionala ledningsplatser och dess tekniska förstärkningsåtgärder
kortform av titel Landstingens ledningsförmåga – Vid allvarlig händelse
dokumentnummer MSB 0036-09
utgivningsår 2010
utgåvenr 1.1 2010-09-13
länk http://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/MSB/0036-09_Landstingens_ledningsformaga.pdf
ställe Ordförklaringar och definitioner, s. 55–56
antal termposter 14
 
utgivare
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap