Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Saneringsmanual för olja på svenska stränder
dokumentnummer MSB 0134-09
utgivningsår 2010
länk http://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/MSB/0134_09_Saneringsmanual.pdf
ställe Ordlista, s. 107–108
antal termposter 17
 
utgivare
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
författare Lars Synnerholm