Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handbok. Förvaring av explosiva varor
dokumentnummer MSB 0178-10
utgivningsår 2010
länk http://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/MSB/0178-10_Handbok_explosiva_varor.pdf
ställe Definitioner, s. 42–43
antal termposter 17
 
utgivare
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
författare Lars Synnerholm