Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Olyckor & kriser 2009/2010
dokumentnummer MSB 0170-10
utgivningsår 2010
länk http://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/MSB/0170_10_Olyckor_och_kriser_2009%202010.pdf
ställe Bilaga 1 Begreppsöversikt, s. 103
antal termposter 12
 
utgivare
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
författare Lars Synnerholm