Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
överordnad titel Räddningstjänst vid olycka med radioaktiva ämnen
utgivningsår 2003
länk http://www.raddningsverket.se/Shopping/pdf/18850.pdf
ställe s. 78–97
antal termposter 159
 
utgivare
organisation Räddningsverket
författare T-L Runesson
utgivare
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap