Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Funktionsbegrepp för hörapparater
kortform av titel
dokumentnummer Artikelnummer 10333-xls
utgivningsår 2010
utgåvenr Version 2010-03-15
länk http://www.hi.se/Global/Dokument/Upphandling/Begrepp/Enhetliga%20funktionsbegrepp%20version%202010-03-15.xls
antal termposter 90
 
utgivare
organisation Hjälpmedelsinstitutet
utgivare
organisation Myndigheten för delaktighet (MfD)