Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Basdata om biogas 2006
utgivningsår 2006
länk http://www.energigas.se/Publikationer/~/media/Files/www_energigas_se/Publikationer/Infomaterial/BasdataBiogas.ashx
ställe Begrepp och enheter, s. 18
sekretariatskommentar Engelska termerna och definitionerna hämtade från http://www.energigas.se/Publikationer/~/media/Files/www_energigas_se/Publikationer/Infomaterial/BasdataBiogasEng.ashx
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Energigas Sverige