Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Skogsordlista (urval)
kortform av titel Skogsordlista
dokumentnummer TNC 71
utgivningsår 1978
utgåvenr 2
länk
antal termposter 45
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC