Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Livsmedelstillsyn i Sverige
överordnad titel Kommunkontosystemet och rättvisan – momsen, kommunerna och konkurrensen
dokumentnummer SOU 1998:61
utgivningsår 1998
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/21/67/f8215672.pdf
ställe Några begrepp och förkortningar, s. 105, 291–294
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Jordbruksdepartementet, Utredningen om livsmedelstillsynen