Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kommunkontosystemet och rättvisan – momsen, kommunerna och konkurrensen
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1999:133
utgivningsår 1999
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/36/16/97a6bc3b.pdf
ställe Terminologi, s. 19
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Finansdepartementet, Utredningen om utvärdering av kommunkontosystemet