Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen
överordnad titel Finansinspektionens författningssamling
dokumentnummer FFFS 2004:17
utgivningsår 2004
länk http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2004/FFFS0417.pdf
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Finansinspektionen