Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2003:7) om information till livförsäkringstagare
överordnad titel Finansinspektionens författningssamling
dokumentnummer FFFS 2006:2
utgivningsår 2006
länk http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2006/FFFS0602.pdf
sekretariatskommentar Engelskan tillagd från översättningen Regulations regarding amendments to Finansinspektionen’s Regulations (FFFS 2003:7) governing information to life policyholders [http://www.fi.se/upload/90_English/30_Regulations/1_Regulatory%20code/FFFS0602_eng.pdf]
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Finansinspektionen