Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar
överordnad titel Finansinspektionens författningssamling
dokumentnummer FFFS 2007:1
utgivningsår 2007
länk http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/10_konsoliderad_version/2007/FFFS0701K1.pdf
sekretariatskommentar Finansinspektionen’s regulations and general guidelines regarding capital adequacy and large exposures [http://www.fi.se/upload/90_English/30_Regulations/1_Regulatory%20code/FFFS0701_eng.pdf]
antal termposter 44
 
utgivare
organisation Finansinspektionen