Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
överordnad titel Finansinspektionens författningssamling
dokumentnummer FFFS 2009:1
utgivningsår 2009
länk http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2009/fs0901.pdf
sekretariatskommentar Ändrad enligt FFFS 2010:5.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Finansinspektionen