Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vita certifikat. Erfarenheter från några europeiska länder och en behovsanalys för Sverige utifrån de klimat- och energipolitiska målen för år 2020
kortform av titel Vita certifikat
dokumentnummer ER 2010:34
utgivningsår 2010
länk http://www.energimyndigheten.se/PageFiles/17728/ER2010_34.pdf
ställe Definitioner och förkortningar, s. 21
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Energimyndigheten