Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna. Redovisning av Energimyndighetens, Skogsstyrelsens, Jordbruksverkets, Fiskeriverket och Sametingets regeringsuppdrag Jo 2009/1596 enligt regeringsbeslut 10 genom Jordbruksdepartementet
kortform av titel Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna.
dokumentnummer ER 2010:12
utgivningsår 2010
länk http://www.energimyndigheten.se/PageFiles/16976/ER2010.pdf
ställe Bilaga 3 – Ordlista, s. 112
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Energimyndigheten