Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen. Betänkande av Utredningen om störningar i järnvägstrafiken vintern 2009/2010
kortform av titel Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen.
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2010:69
utgivningsår 2010
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/39/79/7347dfc8.pdf
ställe s. 141
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet. Utredningen om störningar i järnvägstrafiken vintern 2009/2010