Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2007:13) om märkning och registrering av svin
kortform av titel Saknr K 28
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2009:55
utgivningsår 2009
länk http://www.sjv.se/download/18.2b30f72c121e790f94d80006482/2009-055.pdf
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk