Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter
kortform av titel Saknr K 29
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2009:56
utgivningsår 2009
länk http://www.sjv.se/download/18.2b30f72c121e790f94d80006485/2009-056.pdf
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk