Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om behörigheter för djurhälsopersonal
kortform av titel Saknr C 23
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2009:83
utgivningsår 2009
länk http://www.jordbruksverket.se/download/18.72e5f95412548d58c2c80001780/2009-083.pdf
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk