Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd
kortform av titel
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2009:90
utgivningsår 2009
länk http://www.jordbruksverket.se/download/18.72e5f95412548d58c2c80004519/2009-090.pdf
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk