Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hund och katt
kortform av titel Saknr M 7
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2009:91
utgivningsår 2009
länk http://www.jordbruksverket.se/download/18.72e5f95412548d58c2c80005750/2009-091.pdf
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk