Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m.
kortform av titel Saknr L 108
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2009:92
utgivningsår 2009
länk http://www.jordbruksverket.se/download/18.72e5f95412548d58c2c80005752/2009-092.pdf
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk