Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur
kortform av titel Saknr L5
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2010:2
utgivningsår 2010
länk http://www.jordbruksverket.se/download/18.7caa00cc126738ac4e8800012169/2010-002.pdf
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk