Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd
kortform av titel
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2010:4
utgivningsår 2010
länk http://www.jordbruksverket.se/download/18.7caa00cc126738ac4e880009245/2010-004.pdf
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk