Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get
kortform av titel Saknr K 19
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2010:9
utgivningsår 2010
länk http://www.jordbruksverket.se/download/18.7caa00cc126738ac4e8800014215/2010-009.pdf
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk