Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m.
kortform av titel
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2010:15
utgivningsår 2010
länk http://www.jordbruksverket.se/download/18.6b0af7e81284865248a80002467/2010-015.pdf
antal termposter 47
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk