Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning
kortform av titel Saknr D 9
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2010:17
utgivningsår 2010
länk http://www.jordbruksverket.se/download/18.795c224d1274198ffc280003523/2010-017.pdf
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk