Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker
kortform av titel
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2010:29
utgivningsår 2010
länk http://www.jordbruksverket.se/download/18.76ca33bb127af0b508c80003173/2010-029.pdf
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk