Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get
kortform av titel Saknr M 5
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2002:66
utgivningsår 2002
länk http://www.sjv.se/download/18.7502f61001ea08a0c7fff120787/2002-066.PDF
antal termposter 18
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk