Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:31) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen bovin virus diarré (BVD) i nötkreatursbesättningar
kortform av titel Saknr K 34
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2002:77
utgivningsår 2002
länk http://www.sjv.se/download/18.7502f61001ea08a0c7fff120810/2002-077.PDF
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk