Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:21) om frivillig och förebyggande hälsokontroll avseende salmonella hos svin
kortform av titel Saknr K 111
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2002:84
utgivningsår 2002
länk http://www.sjv.se/download/18.7502f61001ea08a0c7fff120814/2002-084.PDF
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk