Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöstöd
kortform av titel
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2002:92
utgivningsår 2002
länk http://www.sjv.se/download/18.7502f61001ea08a0c7fff120775/2002-092.PDF
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk