Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av chinchilla som föds upp eller hålls för produktion av skinn eller på annat sätt hålls i farm
kortform av titel Saknr L 119
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2003:45
utgivningsår 2003
länk http://www.sjv.se/download/18.7502f61001ea08a0c7fff44344/2003-045.PDF
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk