Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande åtgärder avseende zoonoser
kortform av titel Saknr K 112
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2003:71
utgivningsår 2003
länk http://www.sjv.se/download/18.7502f61001ea08a0c7fff56451/2003-071.PDF
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk