Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Punktskatterna, Reformerade betalningsregler m.m.
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2000:46
utgivningsår 2000
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/17/23/d7014137.pdf
bakgrund I direktivet definieras inledningsvis vissa begrepp som är centrala för förståelsen av förfarandereglerna.
ställe Centrala begrepp i cirkulationsdirektivet, s. 161–162
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Finansdepartementet. Punktskatteutredningen