Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kommunstöd till lokal IT-infrastruktur
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2000:68
utgivningsår 2000
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/23/30/c56d1fa7.pdf
ställe Nätbegrepp, bilaga 3, s. 93–95
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet. Betänkande från Bredbandsutredningen
författare Peter Dahlström, Bredbandsutredningen